july_housee

Bạn này chất da hơi sần sần nhẹ đeo ít bị bám bẩn thích lắm ạ 🤗

🍎 FREESHIP TOÀN QUỐC

⏱Open: 9AM - 9.30PM

▫️ 𝟐𝟔 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
📲0988216289

▫️ 𝟒𝟒𝟏/𝟑𝟗 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮, 𝐐𝟑, 𝐓𝐏. 𝐇𝐂𝐌
📲0968676267

📺 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: 𝐣𝐮𝐥𝐲_𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞
JULY House
Bạn này chất da hơi sần sần nhẹ đeo ít bị bám bẩn thích lắm ạ 🤗 🍎 FREESHIP TOÀN QUỐC ⏱Open: 9AM - 9.30PM ▫️ 𝟐𝟔 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 📲0988216289 ▫️ 𝟒𝟒𝟏/𝟑𝟗 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮, 𝐐𝟑, 𝐓𝐏. 𝐇𝐂𝐌 📲0968676267 📺 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: 𝐣𝐮𝐥𝐲_𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞