suhali.shop

POLY KẺ TWEED VỀ FULL MÀU 

➖ 𝐕à𝐧𝐠
➖ 𝐂𝐚𝐦
➖ 𝐓í𝐦 
➖ 𝐑ê𝐮 
➖ 𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭
➖ 𝐇ồ𝐧𝐠

🧧 Đơn giản mà đẹp ❤️ Chúng tớ về full màu cho các bạn lựa chọn. Poly vẫn là dòng chất liệu được ưa chuộng nhất vì giá thành rẻ mà nhiều mẫu mã. 

🧧 Nguyên set vẫn gồm 4 món như ảnh các bạn nha 

#shlpoly
🧧🧧 LÌ XÌ KHAI XUÂN 🎁
POLY KẺ TWEED VỀ FULL MÀU ➖ 𝐕à𝐧𝐠 ➖ 𝐂𝐚𝐦 ➖ 𝐓í𝐦 ➖ 𝐑ê𝐮 ➖ 𝐗𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 ➖ 𝐇ồ𝐧𝐠 🧧 Đơn giản mà đẹp ❤️ Chúng tớ về full màu cho các bạn lựa chọn. Poly vẫn là dòng chất liệu được ưa chuộng nhất vì giá thành rẻ mà nhiều mẫu mã. 🧧 Nguyên set vẫn gồm 4 món như ảnh các bạn nha #shlpoly