emptyroom_official

Thời tiết sang hè,  khoác hờ hững e CLOUDY CARDIGAN 22/1705 là dạo phố cafe được rùi 💕 E somi xuyên thấu siêu hot mà năm nào đi biển cũng mang theo. Ty nào hay diện minitop sợ hở hang thì khoác  nhè nhẹ buổi tối cũng xinhh lớm ạ 💕 chỉ 2xx nhỏ xíu thui ý 💕
Chấm "." để nhận báo giáa từ hệ thống ♡
𝐄𝐌𝐏𝐓𝐘𝐑𝐎𝐎𝐌® - 𝐒𝐈𝐍𝐂𝐄 𝟐𝟎𝟏𝟓
Thời tiết sang hè, khoác hờ hững e CLOUDY CARDIGAN 22/1705 là dạo phố cafe được rùi 💕 E somi xuyên thấu siêu hot mà năm nào đi biển cũng mang theo. Ty nào hay diện minitop sợ hở hang thì khoác nhè nhẹ buổi tối cũng xinhh lớm ạ 💕 chỉ 2xx nhỏ xíu thui ý 💕 Chấm "." để nhận báo giáa từ hệ thống ♡