emptyroom_official

Sêu zá dọn kho 320 > 2xx thui nà 🥰 Chị hằng đẹp nhất cung trăng 😚 Cardigan đẹp nhứt gọi tên @emptyroom_official 🥴
27/5266 SWEETIE PIE CDG - pé car mỏng mịn cực hịn dành cho những hôm trời trở gió đây ạ, trộm vía đợt đồ này về toàn items đinh mà zá lại vô cùng tốt vì là đầu vụ khuyến khích các bae sắm sửa sớm để đc món hời nà 😋😋😋 E này mặc mix ngoài hay mix layer trong áo khoác là chim ưng lémm ý 😤😤😤
Các mã mới m up cả ở @emptyroomvn nữa nhá ☺️☺️☺️
Chấm "." để nhận báo zá từ @emptyroom_official
𝐄𝐌𝐏𝐓𝐘𝐑𝐎𝐎𝐌® - 𝐒𝐈𝐍𝐂𝐄 𝟐𝟎𝟏𝟓
Sêu zá dọn kho 320 > 2xx thui nà 🥰 Chị hằng đẹp nhất cung trăng 😚 Cardigan đẹp nhứt gọi tên @emptyroom_official 🥴 27/5266 SWEETIE PIE CDG - pé car mỏng mịn cực hịn dành cho những hôm trời trở gió đây ạ, trộm vía đợt đồ này về toàn items đinh mà zá lại vô cùng tốt vì là đầu vụ khuyến khích các bae sắm sửa sớm để đc món hời nà 😋😋😋 E này mặc mix ngoài hay mix layer trong áo khoác là chim ưng lémm ý 😤😤😤 Các mã mới m up cả ở @emptyroomvn nữa nhá ☺️☺️☺️ Chấm "." để nhận báo zá từ @emptyroom_official