shopthedeadbird

Nhẫn bạc Silver Rosa
- price: 380,000đ
- nhẫn được handmade từ sterling silver (bạc 950)
#shopthedeadbird
The Dead Bird
Nhẫn bạc Silver Rosa - price: 380,000đ - nhẫn được handmade từ sterling silver (bạc 950) #shopthedeadbird