_titihouse_

𝚅𝚎̂̀ 𝚕𝚊̣𝚒 ‼️‼️

🌸 ĐẦM HOA HỒNG NHÚN CHÂN BÈO 🌸
Hoạ tiết hoa siêu đẹp, siêu sáng da với tông hồng 🌹🌹 Form nhún thân ôm nhẹ body và tôn dáng nè, vải voan 2 lớp ko sợ mỏng nhé nàng

✔ 1 màu như hình
✔️ Freesize dưới 54kg
✔️ Giá: 240.OOO

Xem thêm mẫu tại #titihousedamdaopho #titihousehangthietke 
—————
#damhoanhi#damhoa#damhoanhixoe#damhoavintage#damhoabody#damhoaxoe#damhoatrevai#damhoamidi#damhoadibien#damhoaxinh#vayhoanhi#vayhoa#vayhoavintage#vayhoatiet#vayhoanhivintage#vayhoadai#vayhoaxinh#vayhoadep#vayhoanhidep#damhoataydai#damhoatayngan#damhoatayphong#damhoaxoe#dammaxi#dammaxihoa#vaymaxi#vaymaxihoa
Girls’ Clothing - Since 2015♥️
𝚅𝚎̂̀ 𝚕𝚊̣𝚒 ‼️‼️ 🌸 ĐẦM HOA HỒNG NHÚN CHÂN BÈO 🌸 Hoạ tiết hoa siêu đẹp, siêu sáng da với tông hồng 🌹🌹 Form nhún thân ôm nhẹ body và tôn dáng nè, vải voan 2 lớp ko sợ mỏng nhé nàng ✔ 1 màu như hình ✔️ Freesize dưới 54kg ✔️ Giá: 240.OOO Xem thêm mẫu tại #titihousedamdaopho #titihousehangthietke ————— #damhoanhi#damhoa#damhoanhixoe#damhoavintage#damhoabody#damhoaxoe#damhoatrevai#damhoamidi#damhoadibien#damhoaxinh#vayhoanhi#vayhoa#vayhoavintage#vayhoatiet#vayhoanhivintage#vayhoadai#vayhoaxinh#vayhoadep#vayhoanhidep#damhoataydai#damhoatayngan#damhoatayphong#damhoaxoe#dammaxi#dammaxihoa#vaymaxi#vaymaxihoa